Zväčšiť mapu

Školská 6
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 31 581 668
IČ pre DPH: SK2020470474

Telefónne čísla: 047/ 58 11 907, 047/ 58 11 908
Fax: 047/56 34 310

Kontaktné osoby

Konateľ spoločnosti:
Zoltán Kovács
direktor@renovars.sk

Vedúca oddelenia ekonómie:
Gabriela Smečková
0903 264 135
sekretariat@renovars.sk

Oddelenie technickej prípravy a rozpočtu:
0911/309 340
technika@renovars.sk

RENOVA s.r.o
Občianske, priemyselné stavby a oceľové konštrukcie